Slovensko

Destinácia Mikrobus Minibus Autobus Iveco Autobus Neoplan Poznámka
Bratislava letisko - Bratislava mesto 40 € 60 € 70 € 130 €
Bratislava jazda po meste 1 hodina 18 € 24 € 33 € 45 € minimálne 3 hodiny
Bratislava - Nitra 90 € 140 € 190 € 270 €
Bratislava - Žilina 180 € 280 € 400 € 520 €
Bratislava - Košice 360 € 570 € 780 € 1 040 €

Všetky ceny služieb na Slovensku sú uvedené bez DPH 20%.

Rakúsko

Destinácia Mikrobus Minibus Autobus Iveco Autobus Neoplan
Bratislava - Schwechat (letisko) 70 € 135 € 175 € 260 €
Bratislava - Viedeň (mesto) 90 € 160 € 210 € 320 €

Česká republika

Destinácia Mikrobus Minibus Autobus Iveco Autobus Neoplan
Bratislava - Brno 130 € 190 € 250 € 350 €
Bratislava - Praha (mesto) 310 € 470 € 650 € 930 €
Bratislava - Praha (letisko) 330 € 490 € 670 € 920 €

Maďarsko

Destinácia Mikrobus Minibus Autobus Iveco Autobus Neoplan
Bratislava - Győr 80 € 110 € 150 € 220 €
Bratislava - Budapešť (mesto) 200 € 310 € 400 € 550 €
Bratislava - Budapešť (letisko) 220 € 330 € 435 € 610 €

Ostatné destinácie

Pre orientačný výpočet ceny pre ostatné destinácie je podstatná vzdialenosť miesta od Bratislavy, kde je potrebné pristaviť vozidlo, celkový počet najazdených kilometrov a čas strávený jazdou a čakaním.

Pristavenie vozidla

Pristavenie vozidla je v rámci Bratislavy zadarmo. Pre pristavenie mimo Bratislavy Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Výpočet ceny

Pri cestách v rámci mesta pri malej prejdenej celkovej vzdialenosti (do 100 km) sa účtuje hodinová sadzba (minimálne 3 hodiny). Pri väčších vzdialenostiach sa účtuje kilometrová sadzba (počíta sa cesta tam aj späť). Vo vypočítanej cene sú zahrnuté diaľničné poplatky na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Ceny neobsahujú parkovné poplatky, kilometre a čakanie naviac a iné poplatky.

Sadzby Mikrobus Minibus Autobus Iveco Autobus Neoplan Poznámka
kilometrová sadzba 0,45 €/km 0,65 €/km 0,90 €/km 1,20 €/km minimálne 100 km
hodinová sadzba 18 €/hod 24 €/hod 33 €/hod 45 €/hod minimálne 3 hod
čakanie 7 €/hod 7 €/hod 7 €/hod 10 €/hod

Kontaktujte nás, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.